Paras aloitusikä vaihtelee eri soittimien mukaan viidestä vuodesta aina 25 ikävuoteen (lähinnä laulajat). Vinkkejä sopivasta aloitusiästä löytyy soitinesittelyiden kohdasta kunkin soittimen kohdalta. Koska itseä eniten kiinnostavaa soitinta ei aina pysty heti nimeämään, voi valintakokeissa ilmoittaa kiinnostuksensa kolmeen eri soittimeen. Valituille oppilaille pyritään tarjoamaan opetusta jossakin näistä kolmesta vaihtoehdosta. Keskustelemalla, kuuntelemalla ja kokeilemalla oma soitin yleensä lopulta löytyy. Soittimiin voit tutustua myös Sibelius-opiston Facebook ja Instagram -sivuilla.

Noudatamme viranomaisten ja opetus- ja kulttuuriministeriön määräyksiä sekä opetushallituksen ohjetta, jonka mukaan taiteen perusopetusta voidaan toteuttaa tarvittaessa myös etäopetuksena. Olemme valmiudessa siirtymään etäopetukseen, mikäli tilanne sitä vaatii tai viranomaiset määräävät. Etäopetusta voidaan hyödyntää lähiopetuksen rinnalla muutoinkin. Seuraathan opiston yleistä sekä opettajan henkilö/ryhmäkohtaista tiedotusta.