Paras aloitusikä vaihtelee eri soittimien mukaan viidestä vuodesta aina 25 ikävuoteen(lähinnä laulajat). Vinkkejä sopivasta aloitusiästä löytyy soitinesittelyiden kohdasta kunkin soittimen kohdalta. Koska itseä eniten kiinnostavaa soitinta ei aina pysty heti nimeämään, voi valintakokeissa ilmoittaa kiinnostuksensa kolmeen eri soittimeen. Testin hyväksytysti suorittaneille pyritään tarjoamaan opetusta jossakin näistä kolmesta vaihtoehdosta. Keskustelemalla, kuuntelemalla ja kokeilemalla oma soitin yleensä lopulta löytyy.

Soittimiin voi kuka tahansa käydä tutustumassa Sibelius-opiston Soitinpolulla, joka järjestetään vuosittain pääsiäisen jälkeisenä lauantaina. Musiikkileikkikoululaiset tutustuvat soittimiin koko muskaritaipaleen ajan ja perusteellisemmin 6-vuotiaiden ryhmille järjestetyssä Alkusoitossa.