Kuoro

MINÄ LAULAN – MINÄ SOIN – MINÄ OSAAN!!

Kuorolaulu on mainio tapa ”päästä ääneen” eli aloittaa lauluharrastus!

Kuoro voi olla myös väylä myöhempiin yksinlauluopintoihin tai olla tukena sooloinstrumenttiopintoille.

Tavoite on, että jokainen kuorolainen löytäisi terveen äänenkäytön perusteet sekä oppisi sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ryhmään kuulumisen ja ryhmässä laulamisen myötä.

Kuoroharjoituksissa tehdään yhdessä äänenhuoltoharjoituksia sekä opetellaan lauluja, jotka alkuvaiheessa ovat yksiäänisiä, mutta taitojen kasvaessa päästään oppimaan myös moniäänisyyttä. Lauluvalinnoilla pyritään tukemaan lapsen ja nuoren äänen luonnollista kehitystä sekä musiikin perusteiden; rytmien ja nuottien nimien hahmottamista.

Kuorot ovat osa Sibelius-opiston toimintaa ja esiintymiset tapahtuvat pääsääntöisesti opiston omissa tapahtumissa, mutta myös muissa tilaisuuksissa kuorot esiintyvät mahdollisuuksien mukaan. Kuorot tekevät myös yhteistyötä opiston orkesteri- ja yhteismusiikkiryhmien kanssa.

Suositus kuoron aloitusiäksi on 8-vuotta, mutta nuorempanakin voi aloittaminen olla mahdollista, jos kuoroharrastuksen pariin haluava on ollut mukana Sibelius-opiston musiikkileikkikoulussa. Kuororyhmiä on kaikissa toimipisteissä lapsille ja nuorille.

Näistä lisätietoja saa opiston toimistosta tai kuorojen opettajalta Taina-Maaria Rautasuolta.