Tanssi

Tanssi

TANSSIN VARHAISIÄN OPINNOT (TVO) https://youtu.be/iD-kQ43sPj8

Varhaisiän tanssikasvatus sisältää lastentanssin 3 vuotiaasta lähtien sekä 6-7 -vuotialle alkeisbaletin. Keskeisimpiä periaatteita ovat tanssin kokonaisvaltainen kokeminen, elämyksellisyys ja leikinomaisuus. Työtapoja ovat perusliikuntaharjoitukset satuhahmoihin, leikkeihin ja loruihin kätkettyinä. Tunneilla käydään kerran viikossa. Oppilaat esiintyvät tanssiosaston tilaisuuksissa.

TANSSIN PERUSOPINNOT (TPO) https://youtu.be/4y-uUw7yKTE

Luokat I-III. Oppilaan pääaineena on baletti ja mahdollisesti sivuaine. Opiskelu on säännöllistä ja viikoittain tapahtuvaa ja luo pohjaa myöhempiä opintoja varten. Aluksi tunneilla käydään kerran viikossa ja myöhemmin kaksi-kolme kertaa viikossa. Esiintymiset ja tanssiohjelmiston harjoitteleminen ovat osa opiskelua. Perusopintojen aikana tutustutaan historiallisiin tansseihin, kansantansseihin ja osallistutaan eri yhteistyöproduktioihin. Opintojen kesto on n.6-7 vuotta. Oppilas saa todistuksen suoritettuaan tanssin laajan oppimäärän perusopinnot.

TANSSIN SYVENTÄVÄT OPINNOT (TSO)

Luokat IV-VI. Oppilaan pääaineena on baletti ja mahdollisesti sivuaine. Syventävissä opinnoissa oppilas oppii tiedostamaan harjoittelun merkityksen esitystä valmistettaessa ja ymmärtämään eri taidealojen kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen. Valinnaisina aineina järjestetään lisäkursseja mm. afrotanssissa, karakteritansseissa, tanssi-ilmaisussa ja osallistutaan yhteisproduktioihin.

Tanssiohjelmistossa on yhä enemmän solistitehtävinä variaatioita eri baleteista. Opiskelun aikana käydään katsomassa tanssiesityksiä ja syvennetään tietoja taidetanssien eri tyyleistä. Opintojensa viimeisenä vuotena oppilas valmistaa lopputyön.

Opintojen kesto on n. 4 vuotta. Opiskelu luo pohjaa myös ammatillisiin jatko-opintoihin. Oppilas saa tanssin laajan oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan syventävät opinnot.