Sivuaineet

Nykytanssi alkeet, keskitaso ja edistyneet https://youtu.be/pAG396wVg_A

Tilan, muodon ja aikakäsitteen elementteihin tutustutaan ohjatuin harjoittein ja improvisaation avulla. Tanssitekniset harjoitteet kehittävät liikkuvuutta, koordinaatiota, voimaa ja syventävät tanssi-ilmaisua. Nykytanssiin kuuluu myös modernitanssi ja eri jazztekniikoihin pohjaava tanssityyli sekä etniset tanssityylit (esim. afrikkalainen tanssi). Tyyleissä korostuvat musiikin ja rytmin käyttö, luovuus ja tilankäyttö.

ESITTÄVÄ TANSSI

Showjazz keskitaso https://youtu.be/8DWPBtAqMd0

Showjazzille ominaista on esittävyys, räväkkyys ja näyttävyys. Tunti koostuu jazztanssi -lämmittelystä ja pitkästä tanssisarjasta. Tunneilla on tarkoitus irrotella kunnolla tanssitekniikkaa unohtamatta!

Showjazz edistyneet

Tämä tunti on suunnattu edistyneille tanssinharrastajille. Tunnilla tehdään tanssitekniikkaa, liikkuvia sarjoja, sekä pidempi tanssisarja. Tunnilla syvennytään eri tyylilajien ilmaisuun ja vartalon kokonaisvaltaiseen artikuloituun liikkeeseen.

Akrobatia

Tunnilla tehdään tanssin harrastusta tukevia tanssitemppuja, lattiatekniikkaa ja akrobatian alkeita. Harjoittelu tapahtuu yksin, parin kanssa tai ryhmässä.