Tanssin varhaisopinnot (TVO)

Tanssiopintojen perusteet, jossa pääpaino on lapsen luovan liikemielikuvituksen kehittämisellä.

Opetusohjelmassa on rytmiikkaa, motoriikan kehittämistä leikinomaisin harjoittein, pienten tanssien oppimista ja tanssitekniikan alkeita.

Esittelyvideo Youtubessa:

https://youtu.be/iD-kQ43sPj8