Pääaine

Baletti I

Balettitekniikan alkeita. Perusliikuntataitojen ja liikkuvuuden kehittäminen kulkee samanarvoisena sosiaaliemotionaalisen harjaantumisen kanssa. Opetusohjelmassa pieniä karakteritansseja ja luovaa tanssi-ilmaisua.

Baletti II-VI

Baletti tutustuttaa oppilaat klassisen tanssin tekniikkaan ja tyyliin. Tärkeällä sijalla on fyysisesti ja psyykkisesti tasapainoisen ja tanssista iloa saava taidekasvatus. Omaa luovuutta rohkaistaan tekniikan kehittymisen rinnalla. Tiivis ja säännöllinen harjoittelu antaa perusvalmiudet myös tanssialan laajempiin opintoihin. Opetusohjelmassa on myös erikoisharjoitteita, karakteritanssia, baletin ohjelmistoa ja esiintymisiä. Kärkitossutanssi kuluu opetusohjelmaan. Kärkitossuharjoitukset aloitetaan baletti II luokalta lähtien.

Baletin demotunti Youtubessa:

https://youtu.be/pNsa8Ya0BZs