Etäopetus jatkuu Sibelius-opistossa 13.5.2020 asti Kirjoittanut Ylläpito, 13.03.2020 klo 08:00

Sibelius-opiston tiedote koteihin

Sibelius-opisto toimii valtakunnallisten määräysten mukaisesti ja sulkee ovensa lähiopetukselta 13.5.2020 asti koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi. Tilanne on todella valitettava, mutta terveys menee kaiken muun edelle.

Oppilaitoksemme sulkeminen ei kuitenkaan tarkoita totaalista taukoa taiteen perusopinnoista, vaan epidemiasta huolimatta tarjoamme mahdollisuuden tavoitteelliseen harrastamiseen etäopetuksen avulla. Tämä onnistuu vain hyvässä yhteistyössä perheiden kanssa, joten toivomme kärsivällisyyttä ja sopeutumista kaikilta osapuolilta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Tulevaa ennakoiden

1. Solistiset soitto- ja laulutunnit järjestyvät etänä esimerkiksi Google Hangoutsin tai Whatsappin avulla. Myös oppilashallinto-ohjelma Eepos on ilmoittanut tuovansa jonkinlaisen pilottivaiheessa olevan verkko-opetussovelluksen käyttöömme vielä tämän viikon aikana. Kukin opettaja sopii tuntiensa toteutustavasta ja ajankohdasta oppilaan/huoltajan kanssa. On kuitenkin selviö, että etenkin alkuvaiheessa käytännön järjestelyt opettajan ja kotien välillä vaativat aikaa ja opiskelua. Etäopetusta on mahdollista hyödyntää myös tiedostojen vaihtona, eli opetus ei välttämättä tarvitse olla reaaliaikaista. Etenkin pienimpien oppilaiden kohdalla tarvitsemme etäopetuksessa vanhempien tukea. Tai sitten lapset ja nuoret opastavat meitä kaikkia - ottakaamme tämä haaste vastaan yhdessä ja positiivisin mielin!

2. Mupeopetuksen muutoksesta verkko-opetukseksi tiedottavat mupeopettajat ryhmäkohtaisesti.

3. Muskarin osalta tavoitteemme on tuottaa videoituja muskarituokioita perheiden käyttöön ensi viikosta alkaen. Näistä tiedotetaan myöhemmin lisää muskariopettajien välityksellä. Vauvamuskarin kevään viimeinen jakso ei valitettavasti käynnisty lainkaan.

4. Orkesterit ja kuorot ovat toimineet pääsääntöisesti solistisen opiskelun lisäpalveluna. Yhtenäistä toimintamallia näihin ei toistaiseksi ole. Mahdollisista jatkotoimista tiedottavat orkesterin- ja kuoronjohtajat erikseen, mikäli mielekäs opiskelutapa löytyy.

5. Tanssinopettajat ovat jo laatineet suunnitelmia korvaavista opetustavoista ja välittävät tietoa ryhmäkohtaisesti huoltajille.

6. Kiitorataopetuksen toimintamahdollisuuksia pohditaan erikseen, lisätietoa tulee mahdollisimman pian.

7. Yleisötapahtumat sekä erilaiset esiintymis- ja kilpailumatkat on peruutettu toukokuun loppuun asti.

Etäopetus on meille kaikille uusi aluevaltaus taiteen perusopetuksessa. Siinä saatetaan keskittyä enemmän kuuntelemiseen, katselemiseen ja itsenäisen työskentelyn kehittämiseen. Kotiharjoittelun määrä kenties jopa lisääntyy, koska kotona vietetään aiempaa enemmän aikaa. Taiteellinen tekeminen saa oppilaan ja perheiden ajatukset toivottavasti pois koronasta. Etäopetuksella varmistetaan, että kaikki pääsevät opetuksen pariin ja saisivat mukavaa tekemistä. Ymmärrämme hyvin, että peruskoulujen sulkeminen teettää kodeissa lisätyötä jo ilman meidän toimintamuutoksiamme, joten lupaamme olla kärsivällisiä myös kotien suuntaan. Tärkeintä on, että harrastus jatkuu ja kodeissa muistutellaan harjoittelun tärkeydestä vähän erilaisesta opetustavasta huolimatta.

Lukukausimaksuista
Sibelius-opisto on lakisääteinen taiteen perusopetuksen oppilaitos, toimintamme vertautuu lähinnä peruskouluihin ja päiväkoteihin. Toistaiseksi oppilaille ei ole tulossa maksuhuojennuksia tai lukukausimaksujen palautuksia tilanteesta johtuen. Oppilaan lukukausimaksuista sovittuja maksuaikatauluja tulee noudattaa.

Musiikillisin terveisin, hyvässä yhteistyössä vaikeasta tilanteesta huolimatta!

Mika Hakala
Sibelius-opisto
Rehtori
Lataa liite tästä