Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulun tavoitteena on herättää lapselle myönteinen asenne ja kiinnostus musiikkia kohtaan. Opetus etenee lapsen kehitysvaiheiden mukaan huomioiden yksilöllisesti ryhmän tason. Musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien luomisen lisäksi musiikkileikkikoulun tärkeitä tehtäviä ovat lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoinen kehittäminen ja sosiaalisen kasvun tukeminen.

Klassinen musiikki

Instrumenttiopintoihin voi pyrkiä soittimesta riippuen n. 6-vuotiaasta alkaen ja kooltaan isompiin soittimiin pyritään myöhemmin. Lauluopintoihin voi pyrkiä 16 -vuotiaasta alkaen. Opetus on pääsääntöisesti yksityisopetusta. Opiskelun keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääaineen perustekniikkaan ja perusohjelmistoon. Säännöllinen esiintyminen on osa opiskelua. Solistiset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä.

Rytmimusiikki

Rytmimusiikkia opiskellaan soittotunneilla, bändeissä ja musiikin perusteissa.

Orkesterit

Sibelius-opistossa toimii useita orkestereita. Jousisoittajille ja puhallinsoittajille on omat eri ikäisille soittajille tarkoitetut orkesterinsa. Lisäksi opistossa toimii mm. harmonikkaorkesteri, kamariorkesteri ja lukuisia pienempiä kokoonpanoja.

Musiikin perusteet

Musiikin perusteiden opinnot avaavat oppilaan korvia ja silmiä musiikin ymmärtämiseen ja sen parissa toimimiseen. Opinnot tukevat oppilaan soitin- ja lauluopintoja ja antavat valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn musiikkiohjelmistojen parissa.

Musiikin opetussuunnitelma OPS

Tutustu Sibelius-opiston opetussuunnitelmaan

Lukukausimaksut

MusiikkileikkikouluHinta
Perhemuskari vauvat 3-10 kk (8-9 krt jakso)

63€
Perhemuskari lapset 10 kk - 2 v., 45 min /vko

105€
Oppitunnin pituus 45 min / vko

105€
Oppitunnin pituus 60 min / vko

149€
Alkusoittojakso keväällä

77€
Musiikin opetusHinta
Pääaine 30 min / vko 219€
Pääaine 45 min / vko 262€
Pääaine 60-75 min / vko 301€
Solistinen sivuaine 128€
Ryhmäopetus (jos oppilas vain ryhmissä) 90€
Soitinvuokra / lukukausi 72€
Kirjaamismaksu uudelta oppilaalta 20€

RytmimusiikkilinjaHinta
Bändisoitin 30 min/vko237 €
Bändisoitin 45 min/vko278 €
Kiitorata 60 min/vko, 2-vuotinen valmennus262 €
Avoin musiikkiopisto Hinta
15 min viikossa x 15 viikkoa 391€
30 min viikossa x 15 viikkoa 782€
45 min viikossa x 15 viikkoa 1172€
Musiikin perusteiden sekä orkesteritoimintaan osallistuminen (jos ryhmissä on tilaa) 90€