Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineiden opinnot avaavat oppilaan silmiä ja korvia musiikin ymmärtämiseen ja sen parissa toimimiseen. Opinnot tukevat oppilaan soitin- ja lauluopintoja. Tämän lisäksi oppilas saa mahdollisuuden kehittyä myös sovittajana ja säveltäjänä. Musiikin hahmotusaineiden  ryhmässä oppilas saa kokemuksia mielekkäästä yhdessä tekemisestä ja yhteisöllisyydestä musiikkiopistossa. Opintojen tavoitteena on synnyttää oppilaassa onnistumisen kokemuksia, jotka innostavat häntä musiikin pitkäjänteiseen opiskeluun. Tunneilla hyödynnetään monipuolisia pedagogisia lähestymistapoja. Lauluäänen ja kehorytmien ohella käytössä ovat erilaiset luokkasoittimet, oppilaiden omat soittimet ja musiikkiteknologiasovellukset.

Muha-kursseja 1–2 voi opiskella Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa. 3. tasosta eteenpäin muha-kurssit järjestetään Hämeenlinnassa.