Tanssiosastolla voi harrastaa monia erilaisia tanssilajeja. Tanssitunteja on eri ikäisille ja eri tasoisia riippuen oletko aloittelija vai jo pidempään tanssia harrastanut. Lajeja mm. lastentanssi, baletti, nykytanssi, akrobatia, showjazz ja street.
Tunneilla voi käydä kerran viikossa tai useammin.
Tanssioppilailla on pääaineena baletti ja rinnalle voi valita yhden tai useamman sivuaineen.
On mahdollista opiskella myös pelkkää sivuainetta jos ryhmässä on tilaa.

Tanssin varhaisiän opinnot (TVO)

Varhaisiän tanssikasvatus sisältää lastentanssin 3-vuotiaasta lähtien sekä 6–7-vuotialle alkeisbaletin. Keskeisimpiä periaatteita ovat tanssin kokonaisvaltainen kokeminen, elämyksellisyys ja leikinomaisuus. Työtapoja ovat perusliikuntaharjoitukset satuhahmoihin, leikkeihin ja loruihin kätkettyinä. Tunneilla käydään kerran viikossa. Oppilaat esiintyvät tanssiosaston tilaisuuksissa.

Tanssin perusopinnot (TPO)

Luokat I-III. Oppilaan pääaineena on baletti ja mahdollisesti sivuaine. Opiskelu on säännöllistä ja viikoittain tapahtuvaa ja luo pohjaa myöhempiä opintoja varten. Aluksi tunneilla käydään kerran viikossa ja myöhemmin kaksi-kolme kertaa viikossa. Esiintymiset ja tanssiohjelmiston harjoitteleminen ovat osa opiskelua. Perusopintojen aikana tutustutaan historiallisiin tansseihin, kansantansseihin ja osallistutaan eri yhteistyöproduktioihin. Opintojen kesto on n. 6–7 vuotta. Oppilas saa todistuksen suoritettuaan tanssin laajan oppimäärän perusopinnot.

Tanssin syventävät opinnot (TSO)

Luokat IV-VI. Opittuja taitoja syvennetään ja liikkeiden haasteellisuus ja tekninen vaativuus lisääntyy. Omaa luovuutta rohkaistaan tekniikan kehittymisen rinnalla. Tiivis ja säännöllinen harjoittelu antaa perusvalmiudet myös tanssialan laajempiin opintoihin. Opetusohjelmassa on myös erikoisharjoitteita, karakteritanssia, baletin ohjelmistoa ja esiintymisiä. Puolivarpailla ja kärkitossuilla tanssimisesta tulee luontevaa ja se on suuressa osassa opetusohjelmaa. Baletin VI luokka on syventävien opintojen viimeinen luokka. Tämän vuoden aikana oppilas valmistaa lopputyön. Lopputyö voi olla mm. baletin variaatio, soolo- tai ryhmäkoreografia. Syventävien opintojen loputtua oppilas saa todistuksen.

Pääaine

Baletti I ja jatko I

Balettitekniikan alkeita. Perusliikuntataitojen ja liikkuvuuden kehittäminen kulkee samanarvoisena sosiaaliemotionaalisen harjaantumisen kanssa. Opetusohjelmassa pieniä karakteritansseja ja luovaa tanssi-ilmaisua.

 

Baletti II-VI

Baletti tutustuttaa oppilaat klassisen tanssin tekniikkaan ja tyyliin. Tärkeällä sijalla on fyysisesti ja psyykkisesti tasapainoisen ja tanssista iloa saava taidekasvatus. Omaa luovuutta rohkaistaan tekniikan kehittymisen rinnalla. Tiivis ja säännöllinen harjoittelu antaa perusvalmiudet myös tanssialan laajempiin opintoihin. Opetusohjelmassa on myös erikoisharjoitteita, karakteritanssia, baletin ohjelmistoa ja esiintymisiä. Kärkitossutanssi kuluu opetusohjelmaan. Kärkitossuharjoitukset aloitetaan baletti II luokalta lähtien.

Sivuaineet

Nykytanssi alkeet, jatko ja edistyneet

Tilan, muodon ja aikakäsitteen elementteihin tutustutaan ohjatuin harjoittein ja improvisaation avulla. Tanssitekniset harjoitteet kehittävät liikkuvuutta, koordinaatiota, voimaa ja syventävät tanssi-ilmaisua. Nykytanssiin kuuluu myös modernitanssi ja eri jazztekniikoihin pohjaava tanssityyli sekä etniset tanssityylit (esim. afrikkalainen tanssi). Tyyleissä korostuvat musiikin ja rytmin käyttö, luovuus ja tilankäyttö.

Showjazz alkeet, jatko ja edistyneet

Showtanssi on näyttävä fuusiolaji, joka opettajasta ja hänen tyylistään riippuen hyödyntää erilaisia tanssitekniikoita ja tyylejä sekä akrobaattisia liikkeitä, nostoja ja muita teatraalisia elementtejä. Tunneilla hyödynnetään vaihtelevasti erilaisia tanssityylejä.

Akrobatia

Tunnilla tehdään erilaisia akrobatian harjoituksia alkaen perusteista kehittyen asteittain vaativampiin temppuihin. Mm. kuperkeikat, kärrynpyörät, päällä ja käsillä seisonnat harjoittavat koko kehon voimaa ja liikkuvuutta antaen edellytyksiä oppia monimuotoisia tanssiharrastusta tukevia temppuja yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Kehonhuolto

Kehonhuollolla voidaan yleispätevästi tarkoittaa kehon kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kehonhuoltotunnilla teemme lihaksia vahvistavia ja pidentäviä harjoituksia, jotka auttavat mm. tasapainon ja ryhdin hallintaan. Venyttelyn lisäksi tutustumme myös pilates harjoituksiin.

Käytämme harjoitusten tehostamiseen eri apuvälineitä; kuten pallo, block-kuutiopala, kuminauha, jokainen voi halutessaan tuoda oman vastuskuminauhan mukanaan.

Tuntisisältö suunnitellaan kulloisenkin ryhmän tarpeiden mukaan.

Street jatko ja edistyneet

Street tunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä. Tuntiin sisältyy myös voima- ja liikkuvuusharjoitteita.

Street on yleisnimitys eri katutanssityyleille old school hip hopista houseen. Street-tunneilla opetellaan tyylin mukaista liikkumista ja tutustutaan eri tyyleihin. Lajina street-tanssi on hyvin persoonallinen, joten tyyli voi vaihdella paljonkin opettajasta riippuen.

Jatkotunnille voi osallistua 12-15 vuotiaat vaikka ei olisi aiempaa tanssitaustaa.

Edistyneiden tunti on tarkoitettu vähintään kaksi vuotta aiemmin jotain tanssilajia harrastaneille 15 vuotiaille tai sitä vanhemmille.

Dancemix

Dancemix on monipuolinen tanssitunti, jolla oppilaat pääsevät kokeilemaan eri tanssilajeja. Tällä mukaansa tempaavalla tunnilla pääset kokeilemaan mm. streettiä (hip hop) ja show pohjaista jazzia. Tunneilla käytetään vaihtelevasti eri musiikkityylejä.

Tunnit sisältävät myös helppoa akrobatiaa, mielikuvitusta herätteleviä freestyle osuuksia sekä näiden lisäksi tietysti äärimmäistä tanssin iloa.

Tunnit sopivat kaikille 11 vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Kurssit

Ei kursseja tällä hetkellä.

Tanssin ohjevideot

Täältä löydät oppilaille suunnattuja ohjevideoita esimerkiksi balettitossujen nauhojen ompelemiseen!

Tanssin opetussuunnitelma OPS

Tutustu Sibelius-opiston tanssin opetussuunnitelmaan

Tanssin hinnasto

TanssiHinta
45 min / vko107€
60 min / vko152€
75 - 90 min/ vko220€
Lisätunti kestosta riippumatta
(hintakatto 350€)
100€
Kirjaamismaksu uudelta oppilaalta 20€