Orkesterit

Yhdessä soittaminen osana musiikkiopiston orkesterita on tärkeä osa oppilaan musiikillista kehitystä. Sibelius-opistossa toimii useita pieniä ja suuria yhteissoitto ryhmiä ja kokoonpanoja.

Puhallinorkesterit

Mini Band

Mini Band on Sibelius-opiston nuorimpien puhallinsoittajien oma orkesteri. Tähän orkesteriin pääsee mukaan jo soittoharrastuksen alkumetreillä. Mini Band harjoittelee viikoittain.

Little band

Little band on Sibelius-opiston toiseksi nuorimpien puhallin- ja lyömäsoittajien oma orkesteri. Tähän orkesteriin pääsee mukaan jo soittoharrastuksen alkumetreillä. Little Band harjoittelee viikoittain.

JunnuBand

JunnuBandiin ovat tervetulleita muutaman vuoden instrumenttiaan soittaneet puhaltajat ja lyömäsoittajat. Soittajat ovat iältään noin 9–12-vuotiaita. Orkesteri harjoittelee viikoittain.

Puhallinorkesteri SiPu

Puhallinorkesteri SiPussa soittavat jo usemman vuoden soittoa harrastaneet puhallin- ja lyömäsoittajat. Soittajat ovat enimmäkseen yläkoulu- ja lukioikäisiä. Orkesterin ohjelmistoon kuuluu tyylilajillisesti monipuolista puhallinorkesterille sävellettyä ja sovitettua musiikkia. Ohjelmiston valinnassa huomioidaan ajankohtaisuus ja yleissivistävyys, mutta myös orkesterilaisten toiveet. SiPu konsertoi säännöllisesti ja on myös tilattavissa erilaisiin tilaisuuksiin.

Lisätietoja:
Anni Ollila-Nordström
Klarinetinsoiton lehtori ja orkesterinjohtaja
sähköposti: anni.ollila@sibeliusopisto.fi
puh. 040 5148962

Jousiorkesterit

Napero-orkesteri

Sibelius-opiston nuorimpia jousisoittajia kutsuu Napero-orkesteri, jossa tutustutaan orkesterin toimintaan ja totutellaan yhdessä soittamiseen. Soittajat ovat esi- ja alakouluikäisiä, soittoharrastus voi olla hyvinkin alkutekijöissään, mutta harjoitettavat teokset ovat helppoja ja tarpeen vaatiessa soittajille räätälöidään tasonmukaiset stemmat. Napero-orkesterin tavoite on ennen kaikkea sytyttää orkesterisoiton kipinä roihuamaan pienessä soittajassa!

Retkikunta-orkesteri

Retkikunta-orkesteri on Sibelius-opiston Janakkalan toimipisteen oma alkeisjousiorkesteri. Se koostuu viulisteista ja sellisteistä, soittajien ikä vaihtelee 6–12 vuoden välillä. Orkesteri soittaa vaihtelevaa ohjelmistoa, tarkoituksenaan kehittää soittajien yhteismusisointitaitoja ja oman soittimen hallintaa. Retkikunta-orkesterissa pidetään tiukasti kiinni myös soittamisen ilosta – tutkimusmatkaillaan yhdessä musiikin maailmassa!

PikSel sello-orkesteri

Sello-orkesteri PikSel harjoittelee periodeissa ja siihen voivat tulla mukaan kaikki opiston nuorimmat sellonsoittajat vasta-alkajista hieman jo edistyneempiin. Orkesterissa tutustutaan iloisesti ja kannustavasti yhteissoiton sekä kamarimusisoinnin alkeisiin. Pikseliä ohjaavat ja mukana soittavat sello-opettajat Hanna ja Matti.

Janne-jouset

Janne-jouset on noin 8–12-vuotiaiden jousisoittajien iloinen joukko. Soitamme monenlaista musiikki lastenlauluista ja kansanmusiikista irlantilaisiin sävelmiin ja elokuvamelodioihin klassista unohtamatta.

Cool'arco - jousiorkesteri

Cool’arcon soittajat ovat pääosin yläkouluikäisiä nuoria. Soittajat hallitsevat jo perusasiat ja nuotinluku sujuu. Ohjelmisto vaihtelee klassisesta elokuvamusiikkiin. Vuosien varrella on osallistuttu mielenkiintoisiin projekteihin ja joku ulkomaanmatkakin on tehty.

Kamariorkesteri

Kamariorkesterissa soitetaan monipuolista ohjelmistoa barokin ajalta nykypäivän teoksiin asti, elokuva- ja viihdemusiikkia unohtamatta. Orkesteri harjoittelee ja esiintyy ahkerasti, perinteinä mm. Corellin Joulukonsertto joulukuussa sekä Poika, joka katseli puiden latvoja -projekti keväisin. Orkesteriharjoituksiin kuuluu myös stemmaharjoituksia oman soittimen opettajan johdolla sekä improvisaatioharjoituksia ja -pelejä. Kamariorkesterin soittajat ovat pääasiassa jo syventävissä opinnoissa, eli Soiva näyte 3 tehtynä.

Harmonikkaorkesterit

Piccolot

Piccolot on n. 7–10-vuotiaiden ryhmä, jossa opetellaan yhteissoiton alkeita.

Junioriharmonikat

Juniorharmonikat muodostuu n. 9–16-vuotiaista oppilaista, ja ohjelmisto pyritään saamaan mahdollisimman monipuoliseksi.

Harmonikkaorkesteri

Harmonikkarokesteri on n. 12–20-vuotiaiden oppilaiden edustusryhmä, jossa soitetaan musiikkia laidasta laitaan, klassisesta kansanmusiikkiin, tango nuevoa, elokuva-, pop- ja rock-musiikkia, perinteistä harmonikkamusiikkia unohtamatta.

Nokkahuiluyhtyeet

Nokkahuiluyhtye

Nokkahuiluyhtye on uusin puhallinyhtye, joka on perustettu lukuvuonna 2020–2021 ja harjoittelee viikoittain. Ryhmässä käytetään eri kokoisia nokkahuiluperheen jäseniä sopraanosta bassoon ja soitetaan musiikkia renessanssitansseista bluesiin.

Piiparit

Syksystä 2021 nuoret nokkahuilistit (n. 7–10v.) pääsevät tutustumaan yhteissoittoon rennossa ja kannustavassa tunnelmassa. Piiparit puhaltavat yhteen hiileen kerran viikossa.

Lasten lied

Lasten lied

Lasten ja nuorten Lied on nuorten laulajien ja pianistien yhteismusisointia. Lied-ryhmätunneilla tutustutaan laulutekstien tulkintaan ja tarinankerrontaan, opetellaan työskentelyä laulaja-pianisti –duona, harjoitetaan musiikillista ilmaisua, opitaan lauluäänen hallintaa ja pianonsoiton taitoa sekä harjoitellaan esiintymistaitoja.

Mukaan pääsevät 9-15 –vuotiaat laulamisesta ja yhteismusisoinnista kiinnostuneet Sibelius-opiston oppilaat. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa lauantaisin, 9-10 kertaa lukuvuoden aikana. Lied –ryhmä esiintyy myös omin konsertein.

Ryhmätuntien lisäksi laulajat saavat ohjausta erikseen sovittavissa yksilötuokioissa. Pianistit harjoittelevat laulujen piano-osuuksia omilla soittotunneillaan. Laulajat voivat osallistua myös  pianistien soittotunneille ja pianistit laulajien yksilötuokioihin. Lasten ja nuorten Lied opetukseen osallistuminen on Sibelius-opiston oppilaille maksutonta.

Opetussuunnitelma

Tutustu Sibelius-opiston opetussuunnitelmaan